Sprawdź dostępność

*wkrótce otrzymasz od nas wiadomość zwrotną z odpowiedzią na Twoje zgłoszenie!

Dane osobowe

Informacja o danych osobowych dla Gości Zespołu Rezydencji Belweder-Klonowa, ul. Flory 2, 00-586 Warszawa

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (instytucja gospodarki budżetowej),   NIP:701-02-71-052; KRS: 0000374458; REGON:142734982;adres siedziby: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, kontakt mailowy: centrum[at]prezydent.pl lub telefoniczny: (48 22) 695-21-30;
 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych Panią Anną Grzeszczak-Pytlak, za pośrednictwem poczty elektronicznej cokprp.iod[at]prezydent.pl;
 3. dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich oraz w celach podatkowych, statystycznych, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 4. gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. odbiorcą Państwa danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa (przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego) na terenie obiektów Rezydencji jest:
  a. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10,
  b. Służba Ochrony Państwa, z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38;
 6. administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
 7. mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO;
 8. mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;
 9. w trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
 10. jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług hotelarskich.